• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

صادرات فولاد میانی، محصولات فولادی و آهن اسفنجی

بنا به تازه‌ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) در دوره ۷ ماهه نخست سال جاری، ۵ میلیون و ۹۱۲ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. از میزان نرخ رشد صادرات فولاد ایران کاسته شده است؛ نرخ رشد صادرات فولاد کشور در دوره ۶ ماهه نخست سال جاری، ۴۵ درصد بوده است. در دوره ۷ ماهه نخست سال جاری، صادرات فولاد میانی کشور، ۴ میلیون و ۵۷ هزار تن بوده که رشد ۲۷ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد. از صادرات فولاد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در دوره ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تن، و سهم صادرات اسلب، ۱ میلیون و ۳۳۵ هزار تن بوده است. در ۷ ماهه نخست امسال، صادرات اسلب رشد ۸۰ درصدی را تجربه کرده است و صادرات بیلت و بلوم، ۱۱ درصد افزایش یافته است. وضعیت صادرات محصولات فولادی کل صادرات محصولات فولادی کشور در دوره ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۱ میلیون و ۸۵۵ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد. از میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل فولادی، ۱ میلیون و ۴۸۶ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع، در ۷ ماهه نخست امسال، ۴۴ درصد افزایش یافته است. صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد، در ۷ ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۵۷ درصد افزایش یافته است و به ۱ میلیون و ۳۰۷ هزار تن رسیده است. صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با رشد ۱۸ درصدی در ۷ ماهه نخست امسال، به ۳۶۹ هزار تن رسیده است. صادرات آهن اسفنجی در دوره ۷ ماهه نخست امسال، با رشد ۲۷۹ درصدی به ۶۹۸ هزار تن رسیده است.در نیمه نخست سال گذشته، صادرات فولاد ایران به دلیل شرایط مرتبط با شیوع جهانی کرونا و کاهش تجارت بین‌المللی و همچنین محدودیت‌های صادرات فولاد، به شدت کاهش یافت. در سال جاری، این وضعیت تغییر کرد و با تسهیل مقررات صادرات فولاد، صادرات کشور افزایش یافت. با این وجود، محدودیت‌های مرتبط با مصرف برق باعث شد تا از نرخ رشد صادرات فولاد کشور در دوره ۷ ماهه نخست سال جاری نسبت به این نرخ در دوره‌های ۶ ماهه و ۵ ماهه سال جاری کاسته شود.