• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

توقف تولید فولاد درصورت قطع گاز واحدهای آهن اسفنجی

آهن اسفنجی یک کالای استراتژیک در حوزه فولاد است و اگر تولید این محصول به حداقل برسد، تولید فولاد نیز عملاً متوقف می‌شود. معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: بنابراین مذاکراتی بین وزارت صمت با وزارت نفت به منظور عدم قطع گاز واحدهای تولید آهن اسفنجی در حال انجام است زیرا در صورت قطع گاز این واحدها، بخش تولید فولاد به مشکل می‌خورد. وی گفت: هر سال واحدهای آهن اسفنجی برنامه ریزی داشتند که در حدود ۱۵ الی ۲۰ روز در دی ماه به سمت اورهال و تعمیرات بروند که این موضوع بهانه‌ای نیز برای همکاری با شرکت ملی گاز باشد، اما امسال از آذر ماه قرار بر قطع گاز واحدها شده که قطعاً وضعیت تولید فولاد را با خطر مواجه می‌کند. تعطیلی واحدهای آهن اسفنجی، تولید فولاد را متوقف می‌کند یعقوبی افزود: در صورت به مشکل خوردن تولید آهن اسفنجی و فولاد، علاوه بر بر هم خوردن تعادل بازار داخلی و افزایش قیمت‌ها، تعهدات صادراتی فولادسازان نیز به مشکل می‌خورد. فولادی‌ها از قبل برای ۳ ماه بعد سفارش می‌گیرند و اگر نتوانند آهن اسفنجی مورد نیاز را تأمین و فولاد تولید کنند، تعهدات صادراتی را نمی‌توانند انجام دهند و علاوه بر تحمیل زیان به واحدها، اعتبار بین المللی کشور نیز خدشه دار می‌شود.