• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

صادرات شمش و ورق فولادی مشروط شد

با ابلاغ وزیر صنعت
صادرات شمش و ورق فولادی مشروط شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبه ای با رئیس کل گمرک اعلام کرد که از این به بعد فقط تولیدکنندگان داخلی یا نمایندگان رسمیآنها مجاز به صادرات شمش و ورق فولادی میباشند. علاوه بر این تولیدکنندگان مشخص شده توسط وزارت صمت که در یک لیست پیوست برای گمرک ارسال شده است، موظف به عرضه سهمیه تعیین شده آنان در بورس
کالا می باشند و فقط در صورت ارائه گواهی بورس کالا مبنی بر انجام عرضه سهمیه مذکور اجازه صادرات خواهند داشت.
در نامه وزیر صنعت به رئیس کل گمرک دلیل این تصمیم، جمع آوری فلزات از سطح بازار و صادرات آن توسط بعضی از تجار و در نتیجه بی بهره ماندن واحدهای تولیدی از دسترسی به مواد اولیه داخلی عنوان شده و اعلام شده که از این به بعد فقط تولیدکنندگان به شرح جدول پیوست (حاوی کد HS کالاها و شناسه ملی شرکت ها) و یا نمایندگان معرفی شده از طرف آنان
(به صورت رسمی) مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست خواهند بود.
وزیر صنعت همچنین تصریح کرده است از آنجاییکه تولیدکنندگان اینگونه فلزات در وهله اول موظف به تامین داخل و سپس صادرات هستند؛ لذا هر کدام از شرکتهای مندرج در لیست پیوست به شرط ارائه گواهی از سوی شرکت بورس کالای ایران مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کالا مجاز به صادرات کالای خود می باشند.
وزیر صنعت همچنین تجدیدنظر در لیست مذکور و افزوده شدن شرکت های مندرج در آن را امکان پذیر دانسته است.
در لیست پیوست نامه مذکور برای تولیدکنندگان عمده شمش فولادی کشور 275 هزار تن عرضه ماهانه در بورس کالا با سهمیه های زیر در نظر گرفته شده است