• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

طرح فولادی مجلس در صورت عدم اصلاح، مشکلات جدیدی برای زنجیره فولاد ایجاد می‌کند

مرکز پژوهش‌ها در اظهارنظر کارشناسی خود اعلام کرده است: «طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار» با شناسایی برخی از آسیب‌های زنجیره فولاد، درصدد حل آنها بوده است و تا حدی در این خصوص موفق بوده است، لذا مرکز پژوهش های مجلس با کلیات این طرح موافق است، ولی برخی رویکردهای این طرح نادرست ارزیابی می‌شود، مهم‌ترین این رویکردهای نادرست عبارت است از بی‌توجهی به ضرورت ثبات در صادرات در کنار تأمین پایدار نیاز داخل، الزام به عرضه محصولات همه تولیدکنندگان در بورس کالا و ایجاد کمیته جدید برای سیاستگذاری در صنعت فولاد. اصلاح این رویکردها ضروری است و در صوت عدم اصلاح مستعد ایجاد مشکلات جدید برای زنجیره فولاد کشور خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است: «به نظر می رسد ایده کلی این طرح مبنی بر منوط کردن صادرات به عرضه در بورس کالا می تواند با اصلاحاتی، ضمن توسعه صادرات محصولات زنجیره فولاد، امکان تأمین پایدار نیاز داخل کشور را نیز فراهم کند و نیازی به الزام کلیه تولیدکنندگان به عرضه در بورس کالا وجود ندارد. با توجه به ایرادهای جدی در سامانه های الکترونیکی وزارت صمت برای ساماندهی طرف تقاضا و نظارت بر بازار، تکیه بر ظرفیت سامانه بهین یاب که «کارشناس محور» بوده و محل ایجاد فساد و انواع امضاهای طلایی است، موجب حل مشکلات موجود نخواهد شد و لازم است تا با یکپارچه سازی کلیه سامانه های الکترونیکی وزارت صمت در قالب «سامانه جامع تجارت» کلیه اطلاعات تولید کنندگان، صادر کنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان مواد اولیه در این سامانه درج و مورد بررسی و پایش مستمر قرار گیرد. همچنین اتصال این سامانه ها به سایر سامانه های دولت، امکان راستی آزمایی اطلاعات اظهار شده توسط متقاضیان را فراهم می کند».

مرکز پژوهش‌های مجلس صراحتاً در مورد ماده (۳) این طرح که صادرات فولاد را محدود می‌سازد، نوشته است: صادرات پایدار محصولات زنجیره فولاد نیازمند برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت توسط تولیدکنندگان است تا ضمن ایجاد امکان انعقاد قراردادهای صادراتی، نسبت به دستیابی به بازارهای جدید و حفظ بازارهای موجود اقدام کنند. ماده (۳) این طرح، امکان برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت برای صادرات واحدهای تولیدی را سلب کرده است، زیرا تغییرات ناگهانی در بازار داخلی ممکن است موجب افزایش تقاضا شده و بازارهای صادراتی تولیدکنندگان زنجیره را با چالش و شوک‌های مقطعی روبه رو کند، بنابراین با هدف صادرات پایدار و تأمین پایدار نیاز داخل به محصولات زنجیره فولاد، پیشنهاد می‌شود ماده (۳) این طرح اصلاح شود.