• خرید و فروش انواع فولاد آلیاژی میهن فولاد

قیمت فولاد

قیمت فروش روزانه

اجناس برش شاخه
تسمهspk فورج 1.370.000 1.350.000
تسمهspk رول 1.540.000 1.500.000
تسمهspk تیغه ای 1.700.000 1.680.000
تسمه spk ،10میل و 15میل 1.800.000 1.780.000
تسمه 1.2436  30 میل و 25 میل و 20 میل 1.750.000 1.730.000
تسمه 1.2436 40 میل به بالا 1.670.000 1.650.000
تسمه1.2379روتراش  1.950.000 1.930.000
تسمه گرمکار روتراش 1.800.000 1.780.000
تسمه(1.7225)MO40ُ
30الی 70میل
495.000 باهماهنگی
تسمه(1.7225)MO40زیر 30 میل  515.000 باهماهنگی
تسمه(1.7225)MO40 بالای 70 میل 535.000 با هماهنگی
تسمه 1.2510 1.750.000 1.730.000
میلگردspkخشن 1.320.000 1.300.000
میلگردspk تراش 1.450.000 1.430.000
میلگردspk یزدی 1.110.00 1.090.000
میلگردspkR تراش 1.540.000 1.520.000
میلگرد spkr زیر 60 میل 1.800.000 1.790.000
میلگردگرمکار پیلینگ 20تا60 1.800.000 1.780.000
میلگردگرمکار پیلینگ خود70به بالا 1.800.000 1.780.000
میلگرد روتراش 1.2510 1.750.000 1.730.000

 

لطفا برای اطلاع از موجودی فولادها با ما درتماس باشید.