• میهن فولاد

1.1191 ck45

 فولاد 1.1191 گروهی از فولادهای آلیاژی عملیات حرارتی بوده که با نام CK45 نیز شناخته می شود. این نوع فولاد از گروه فولادهای متوسط کربن بوده که دارای ترکیب شیمیایی ۰.۴۵ کربن، ۰.۲۵ سیلیسیم و ۰.۶۵ منگنز می باشد. فولاد 1.1191 جز فولادهایی می باشد که در دمای ۷۰۰-۶۵۰ آنیل و در دمای ۱۱۰۰-۸۵۰ تحت عملیات فورجینگ قرار می گیرند. همچنین، این فولاد جزء فولادهای قابل حرارتی نیز می باشد.