• میهن فولاد

1.7108

فنرهای چندلایه، فنرهای به صورت مارپیچ، ورق و حلقوی