• میهن فولاد

1.2601

ابزارهای تراشکاری حساس به شکست، کلاهک ها، قالب های کله زنی برغوکارها و غیره