close
02191306000
mob-menu

محاسبه وزن و ریزش

اعداد را به سانتی متر وارد نمایید

در جدول زیر سه مقیاس ویکرز، برینل و راکول نوشته شده است.

معمولاً سختی حاکی از مقاومت در برابر تغییر شکل بوده و این خاصیت در فلزات معیاری از مقاومت آنها در برابر تغییر شکل پلاستیک یا مومسان است .

کارشناسان فروش

علیرضا عباسی

علیرضا عباسی

09914200069

زهره سیاهپوش

زهره سیاهپوش

09914200068

روژین ابریشمی

روژین ابریشمی

09914200067

الهه برزگر

الهه برزگر

09914200075

هانیه اکبری

هانیه اکبری

09914200076

قیمت میلگردspkr

آخرین بروزرسانی: 1 روز پیش

نوع استاندارد قیمت(تومان) تاریخ بروزرسانی ثبت سفارش نوسانات

میلگرد spkR1.2436 رو تراش

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگردتراش ESR (1.2436)

200,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

نوع قیمت(تومان) تاریخ بروزرسانی ثبت سفارش

میلگردتراش ESR (1.2436) (قیمت : برشی)

203,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگردتراش ESR (1.2436) (قیمت : شاخه)

200,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (قیمت : شاخه)

235,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (قیمت : برشی)

238,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q30)

195,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q40)

195,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q50)

195,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q70)

195,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q25)

195,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q20)

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q30)

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q40)

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q50)

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q70)

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q20)

195,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد 1.2436 spkR (سایز : Q25)

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spkR1.2436 رو تراش (قیمت : برشی)

193,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

میلگرد spkR1.2436 رو تراش (قیمت : شاخه)

190,000

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

مشاهده بیشتر

بررسی قیمت

افزودن به پیش فاکتور

ارسال به کارشناس

پرداخت فاکتور

ارسال محصول